Skip to main content

Leesoffensief op noordelijke pabo’s

Een leerkracht die graag (voor)leest is van onschatbare waarde voor de klas. Daarom werkt de pabo van NHL Stenden samen met Biblionet Groningen, Fers en bibliotheken uit het netwerk van Biblionet Drenthe aan een stimulerende leescultuur op de opleiding. Op 6 september hebben de organisaties de handen ineen geslagen voor het evenement ‘Het begint met taal’, een dag vol leesplezier voor pabo-studenten. Samenwerking op deze schaal, met en in drie provincies, is landelijk gezien uniek.

Op 6 september zijn de hogeschool en de bibliotheekorganisaties samen het nieuwe studiejaar begonnen met de lezing ‘Rijke taal’ door dr. Erna van Koeven, expert op het gebied van lezen en schoolsucces. Daarna gaan de studenten in workshops aan de slag met taal, leesbevordering en leesplezier. Ook worden ze uitgedaagd om gedurende het trimester op een creatieve manier hun favoriete jeugdboeken te promoten op het Instagramaccount @Paboleest. De winnaars krijgen een abonnement op de bibliotheek én een boekenbon.

Vruchtbare samenwerking

De bibliotheekorganisaties werken elk in hun eigen provincie al enkele jaren samen met de pabo’s van NHL Stenden. “Een meester of juf die zelf graag leest, besteedt ook in de klas meer aandacht aan lezen”, vertelt directeur-bestuurder Rachel van den Hoogen van Biblionet Groningen. “En dat is goed voor de taal- en leesvaardigheid van leerlingen.” Jantine Kuijpers, directeur van de Academie Primair Onderwijs van NHL Stenden: “Door pabo-studenten tijdens hun opleiding in aanraking te brengen met kinder- en jeugdliteratuur en hun eigen leesplezier te vergroten, wordt lezen iets vanzelfsprekends. Daar hebben hun leerlingen straks profijt van.” De gezamenlijke inspanningen lijken hun vruchten af te werpen, want studenten van NHL Stenden uit de drie noordelijke provincies sleepten tijdens de Nationale Pabo Voorleeswedstrijd van 2022 de eerste, tweede én derde prijs in de wacht!