Skip to main content

Terugblik bijeenkomst 'Rijke teksten' op 8 juni 2022: geef jij het leesonderwijs een boost?

Ruim 100 Drentse leerkrachten uit het basisonderwijs waren aanwezig bij de middag in het kader van het Drents Leesoffensief. Het thema van de middag was ‘Rijke teksten maken rijke lezers' en de aanwezigen werden op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in het leesonderwijs. Coryfee op dit vlak Erna van Koeven verzorgde een inspirerende lezing die aan het denken zet, maar ook uitnodigt om het leesonderwijs een boost te geven en vooral om te gaan werken aan leesplezier.

Uit de praktijk kwam de samenwerking tussen NHL Stenden PABO en DNK Assen waar in een samenwerking op scholen gewerkt gaat worden met rijke teksten in collecties boeken en bij het lezen in groep 3 en 4 met Tijgerlezen. Als afsluiter vertelde Rutger Breider, een net gestarte leerkracht, over hoe hij werkt met thematisch onderwijs en hier rijke teksten bij gebruikt.

Al met al een geslaagde middag met tips en ideeën die zo opgepakt kunnen worden op school.